Този сайт използва бисквитки за да предоставя услугите си. Като продължите да използвате сайта, Вие се съгласявате с условията за ползване Политика за поверителност

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Анима БГ" ЕООД,   ЕИК: 202782519, гр. В. Търново, ул. Краков 2, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.Anima.bg.

 

Anima.bg е сайт за малки обяви. Anima.bg е собственост на "Анима БГ" ЕООД. В настоящите Общи условия "Анима БГ" ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта Anima.bg.

 

Всяко лице, което е заредило на браузъра си Anima.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на anima.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта Anima.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "Анима БГ" ЕООД

 

     ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ ВЪВ ANIMA.BG :

Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български език. Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

 

Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики . Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и с различни снимки, подобни обяви ще бъдат премахвани по преценка на модератор/администратор.

 

Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

 

Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

 

Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока . Трябва да дава коректна информация , която не въвежда в заблуждение потребителите.

 

Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

 

Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

 

Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

 

Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

 

Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

 

Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство в Република България.

 

Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.

 

Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове.

 

Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

 

Срещу допълнително заплащане обявите  могат да получат статут VIP (VIP-обяви). VIP-обявите на частните лица са ограничени единствено със срок за присъствие на сайта. Цялата информация в тях е видима по всяко време от всеки посетител на сайта за срока на тяхното присъствие и ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в Anima.bg. При изтичането на срока на VIP обява, обявата приема статут на безплатна.

 

Обявите се публикуват за максимален срок от 3 месеца.

 

Забранено е триенето на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

 

Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 

 

"Анима БГ" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

 

Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

 

 Сайтът Аnima.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в Anima.bg.

 

Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

 

     ПЛАЩАНИЯ

Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта Аnima.bg се извършват, С банков превод, ePay.bg или  PayPal.com. Цените на услугите се обявяват от сайта.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Анима БГ" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

"Анима БГ" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Анима БГ" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.

 

Харесайте страницата ни във Facebook